ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

- สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร20
- เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาจะต้องสอบปฏิบัติ เวลา 13.30 น. ณ โรงยิมส์ อาคารกองพัฒนานักศึกษา (ผู้เข้าสอบเตรียมชุดพละ)
- ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบที่3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
__________________________________

สิ่งที่ต้องนำมา
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
- สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์
__________________________________

- การมาสอบสัมภาษณ์เป็นการยืนยันสิทธิ์ clearing house
- ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ clearing house
__________________________________

รายชื่อสามารถดาวน์โหลดจากเอกสารประกอบ 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่