ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คมส. แนะแนวการศึกษาต่อ รอบ Portfolio Tcas63

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดแนะแนวการศึกษาต่อในรอบ Portfolio Tcas 2563 ณ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2- 16 ธันวาคม 2562 นี้

แกลเลอรี่