ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังประกาศที่แนบมาด้วยนี้ http://stddev.yru.ac.th/th 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่