ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค เทอม 2/2562

กำหนดส่งข้อสอบภาค ประจำปีการศึกษา 2/2562 โดยสามารถส่งข้อสอบได้ในวันที่ 16-20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องข้อสอบกลาง ชั้น 1 อาคาร 6 

แกลเลอรี่