ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะมนุษย์ฯ มรย.

วันนี้ (9 เม.ย. 63) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุม คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2563 โดยใช้ การประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Hangout Meet ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สนองมารตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing #ห่างกันซักพักป้องการการแพร่เชื้อ 

แกลเลอรี่