งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบสัมภาษณ์สหกิจศึกษา

mail ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบสัมภาษณ์สหกิจศึกษา 2/2564

mail ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบสัมภาษณ์สหกิจศึกษา 2/2565