งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตร Open House 2022

วันนี้ (21 ธ.ค. 65) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านประชามสัมพันธ์หลักสูตร Open House 2022 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 (หอประชุมใหญ่)  โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และครูแนะแนว ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมชมนิทรรศการ และรับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ชัยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีทั้งสามคณะ คณาจารย์  ร่วมเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดนิทรรศการ แสดงข้อมูลและผลงานนักศึกษา มีบริการจุดรับสมัครนักศึกษา ตลอดจนการขึ้นนำเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตรของตัวแทนหลักสูตรต่างๆของคณะ ซึ่งได้รับความสนใจจากที่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

แกลเลอรี่