งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 23-31 ม.ค. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
และพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาการปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
และตำแหน่งครูผู้ช่วยสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 23 -31 มกราคม 2566
สอบถามรายละเอียด https://job.yru.ac.th

แกลเลอรี่