งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้นักเรียนโรงเรียนบาเจาะ อำเภอบาเจาะ และโรงเรียนร่มเกล้า อ.ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

26 มกราคม 2566 นายชลธิวัตน์ นุ้ยไกร และนายชนินทร์ มาทวี นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นตัวแทนคณะร่วมออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566  ให้นักเรียนโรงเรียนบาเจาะ อำเภอบาเจาะ และโรงเรียนร่มเกล้า อ.ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

แกลเลอรี่