ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

เรียน คณาจารย์

     ด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษอ๊อกฟอร์ดได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กำหนดการกิจกรรมของแต่ละหลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่