ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชำระค่าเทอมงวดสุดท้าย (งวด4) ภาคเรียนที่ 1/2561

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคนอย่าลืมชำระค่าเทอมงวดสุดท้ายของเทอมนีี้กันนะ
สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2561 นี้ เท่านั้น

แกลเลอรี่