ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมการทำผลงานวิชาการ รุ่น "ฟักไข่"

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ฟักไข่) ระยะแรกเริ่มกะเทาะเปลือกไก่ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 
หลักเกณฑ์การรับสมัคร 
1. อาจารย์ต้องมีผลงานที่เสร็จแล้ว 60% (ตำรา,หนังสือ) รับเพียง 12 คน
2. บุคลากรต้องผ่านการประเมินค่างานแล้ว รับเพียง 8 คน
3. ส่งผลงานให้ศูนย์ส่งเสริมฯ ตรวจสอบเบื้องต้น ภายในวันที่ 11 ธ.ค. 61
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครั้งนี้ จะต้องเข้าร่วมอบรมในครั้งถัดไปทุกครั้ง
สมัครได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดต่อสอบถาม 073-299-638 ต่อ 16700

แกลเลอรี่