บุคลากร

อาจารย์รอมยี มอหิ
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 083-398-8396 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 0807121384 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ริดวาน มะเด็ง
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 0869574431 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.อาดีละห์ หะยีนิแว
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 093-770-7490 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์มะซัมดี สะอะ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 082-264-1620 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซูไฮลา ฮีเล
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นายอายุบ ลือแมะ
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 0966910826 (-)

อีเมล์ : [email protected]