บุคลากร

อาจารย์รอมยี มอหิ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 083-398-8396 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.มาซือรัง อามิง
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 098-034-1447 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.ฟาริด อาแว
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 090-476-3788 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.อาดีละห์ หะยีนิแว
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 093-770-7490 ()

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์มะซัมดี สะอะ
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 082-264-1620 ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซูไฮลา ฮีเล
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]