ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้น 2 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299699 ต่อ 52308

 

ติดต่อเราได้ที่อีเมล

arabicbusiness.yru@gmail.com

Masamdi.s@yru.ac.th

และromyi.m@yru.ac.th