นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับได้รับรางวัล“ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยใจไทยทั้งชาติ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

26 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรสาขาอาหรับ ได้ส่งประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสครอบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยร้อยปีธงชาติไทย ร้อยใจไทยทั้งชาติ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทภาษาอาหรับ ระดับอุดมศึกษา
ซึ่งนักศึกษาสาขาอาหรับได้รับรางวัล 3 ระดับด้วยกัน คือ 1. รางวัลชนะเลิศ  นายฮาฟิศ โกไศยกานนท์ 2. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑ นางสาวซูรายา โด 3. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๒ นายสุไลมาน ปาแน