นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทพจน์ภาษาอาหรับ มฟน.

26 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทพจน์ภาษาอาหรับ ระดับอุดมศึกษา ณ. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี