กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

25 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ หลักสูตรภาษาอาหรับ เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีต่อไป เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา