หลักสูตรได้เชิญผู้เชียวชาญวิพากษ์หลักสูตรในโครงการปอเนาะต้นเเบบ

25 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

หลักสูตรได้เชิญผู้เชียวชาญวิพากษ์หลักสูตรในโครงการปอเนาะต้นเเบบ