กิจกรรมลานวัฒนธรรม 1 กิจกรรม 1 หลักสูตร หลักสูตรภาษาอาหรับได้จัดทำโรตีตะมียะห์อาหรับ

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา