นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันการโต้วาทีภาษาอาหรับ

7 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอาหรับได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันการโต้วาทีภาษาอาหรับ

ระหว่างวันที่ 28 - 2 มีนาคม 2562

ณ Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza) Terengganuประเทศมาเลเซีย