กิจกรรม มรย. วิชาการ ๖๒

18 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

กิจกรรม มรย. วิชาการ ๖๒

นิทรรศการ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” หลักสูตรภาษาอาหรับ
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา