กิจกรรมการโต้วาทีภาษาอาหรับ

25 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

กิจกรรมการโต้วาทีภาษาอาหรับ ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม กาน เฉ่า อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา