ชมรมเปิดโลกอาหรับ ณ โรงเรียนต้นตันหยง

25 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ชมรมเปิดโลกอาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดชมรมเปิดโลกอาหรับ ณ โรงเรียนต้นตันหยงกิจกรรมค่ายภาษาอาหรับ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2559