ชมรมเปิดโลกอาหรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเบื้องต้น

25 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ชมรมเปิดโลกอาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดชมรมเปิดโลกอาหรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา​ กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอาหรับเบื้องต้น จัดขึ้นในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563