โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการฟังพูดภาษาอาหรับ โดยใช้กิจกรรมค่ายภาษาอาหรับ

27 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการฟังพูดภาษาอาหรับ โดยใช้กิจกรรมค่ายภาษาอาหรับ เพื่อเสริมศักยภาพในการฟังพูดภาษาอาหรับให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา