โครงการวัฒนธรรมมาอัลฮิจเราะห์

27 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

โครงการวัฒนธรรมมาอัลฮิจเราะห์  อาหรับ โดยจัดขึ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา