ชมรมเปิดโลกอาหรับ โครงการภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ รีสอร์ท บ้านไม้ริมทะเล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

1 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ชมรมเปิดโลกอาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชมรมเปิดโลกอาหรับ  โครงการภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ รีสอร์ท บ้านไม้ริมทะเล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี