ชมรมเปิดโลกอาหรับ ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา

1 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ชมรมเปิดโลกอาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดชมรมเปิดโลกอาหรับ  ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ในระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ