หนังสือรับรองจิตอาสา กิจกรรม Bye Nior ประจำปีการศึกษา 2564

7 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) หนังสือรับรอง

ได้ปฏิบัติจิตอาสาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว กิจกรรม Bye Nior ประจำปีการศึกษา 2564  ณ ร้านอาหารไทย – มาเลย์ จารูตลาดเก่า   อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. รวมทั้งหมด     6 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เป็นสตาฟและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Bye Nior ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและ    การท่องเที่ยว
  2. ทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด