อาจารย์รอมยี มอหิ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ได้บรรยายพิเศษเดือนรอมฎอน ภายใต้หัวข้อ ชีวิตไม่สิ้นหวัง ผ่านสถานีวิทยุสาธารณะมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา FM 105.75 MHZ

19 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนาอาจารย์
ขอเชิญชวนทุกท่านรับฟังการบรรยายพิเศษเดือนรอมฎอน ภายใต้หัวข้อ ชีวิตไม่สิ้นหวัง โดยอาจารย์รอมยี มอหิ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว สามารถรับฟังผ่านสถานีวิทยุสาธารณะมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา FM 105.75 MHZ