บรรยากาศวันแรกของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาษอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการประกอบอาชีพที่2 "การอบรมทักษะการฟัง-พูดภาษาอาหรับสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในประเทศอาหรับ"

9 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

โดยจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน2565 โดยอาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา