Ep.5 ของกิจกรรม"อบรมเรื่อง กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับการทำงานในประเทศอาหรับและขั้นตอนการทำวีซ่า" โดยอาจารย์ริดวาน มะเด็ง และอาจารย์มัจดี หะยีสะอิ

15 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร