วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 อาจารย์มะซัมดี สะอะ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ และอาจารย์ริดวาน มะเด็ง ตัวแทนสาขาภาษาอาหรับฯ ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 อาจารย์มะซัมดี สะอะ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มูฮำหมัดซากี นิตีเมาะ และอาจารย์ริดวาน มะเด็ง ตัวแทนสาขาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี