ขยายเวลา การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

23 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลา การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566 ยื่นใบสมัครได้ ณ กองบริการการศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( ทุกวัน ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 15.30น. )
รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศเดิม