กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

23 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550