กำหนดการรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

1 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์