บุคลากร

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์อิสลาม ศิลปะอิสลาม

ผศ.สุพร สุนทรนนท์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

คอมฟิวเตอร์กราฟิก

นางสาวพอหทัย ซุ่นสั้น
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 085-644-4385 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

การออกแบบลายผ้า ลวดลายต่างๆ

ผลงานทางวิชาการ :

- ออกแบบผ้าพันคอฉันเกินในสมัยรัชกาลที่ 9

- ร่วมจัดนิทรรศการ "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

นายศฤงคาร กิตติวินิต
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

คอมพิวเตอร์กราฟิก

นางสาวจิราพร เกียรตินฤมล
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 081-767-3257 ()

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

การออกแบบภายใน และการออกแบบผลิตภัณฑ์