ติดต่อเรา

หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

หลักสูตรทัศนศิลป์และการออกแบบ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ที่อยู่สำนักงาน อาคารศิลปกรรมศาสตร์ 10 A
ติดต่อ :: เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาวิชา น.ส.รอยฮาน   อาบู 
โทร.087-9852655