อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล

27 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) | ผลงานสร้างสรรค์อาจารย์ประจำหลักสูตร |

       "ศูนย์การเรียนรู้ประเทศอินโดนีเซีย"

       ออกแบบโดย :: นางสาวจิราพร  เกียรตินฤมล 

 

         

         

         

________________________________________________________________________________________________________________

 

       "สำนักงานคณะบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา"

       ออกแบบโดย :: นางสาวจิราพร  เกียรตินฤมล 

 

         

         

________________________________________________________________________________________________________________

 

       "American Corner Yala"

       ออกแบบโดย :: นางสาวจิราพร  เกียรตินฤมล 

 

           

         

         

_________________________________________________________________________________________________________________

 

  ร่วมจัดนิทรรศการ "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

 

       

       

 

       

       

________________________________________________________________________________________________________

 

       “ร้าน EXIT BLUE” 

       ออกแบบโดย :: นางสาวจิราพร  เกียรตินฤมล

 

       

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

       "ห้องรับแขก"

        ออกแบบโดย :: นางสาวจิราพร  เกียรตินฤมล

 

       

       

_________________________________________________________________________________________________________________________