ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี

27 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) | ผลงานสร้างสรรค์อาจารย์ประจำหลักสูตร |

       "มัสยิดตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี"
       ออกแบบโดย :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ   วรรณอาลี

        

______________________________________________________________________________________________________________________________________

    

     "อาคารโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต"

     ออกแบบโดย :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ   วรรณอาลี

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

       "อาคารคณะอัลกุรอ่านและซุนนะฮฺ ที่กำหลังจะเปิดใหม่ของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี (กำลังจะก่อสร้าง)"

       ออกแบบโดย :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ   วรรณอาลี

 

          

_________________________________________________________________________________________________________

 

     "อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี"
     สร้างจริง แก้แบบไปพอสมควร งบประมาณเฟส1+2 150 ลบ.สองรูปหลังเป็นอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว

     ออกแบบโดย :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ   วรรณอาลี

 

            

            

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     "อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี" ทัศนียภาพโดย ศาสตราจารย์ ดุลยเสรี งบประมาณ 175 ลบ

     ออกแบบโดย :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ   วรรณอาลี

            

            

            

            

__________________________________________________________________________________________________________________________________