ประกาศรายชื่อสถานที่ฝึกงานที่ตอบรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

13 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ประกาศรายชื่อสถานที่ฝึกงานที่ตอบรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ที่

ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝึกงาน

1

นางสาวรูซีตา บือราเฮง

พีอาร์มีเดีย

259 ถ.ครองเรียน1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานะ :: ตอบรับเรียบร้อย

2

นางสาวซูไฮดา บือซา

3

นางสาวฟาตีเมาะห์ เจะนิ

โฟโต้แอด ดีไซน์แอนด์ปริ้นท์

2/1 ถ.กระจ่างอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานะ :: รอการตอบรับ

4

นายอาดูนัง อีแต

5

นางสาวซูไฮนี แซ

อาร์ทเวิร์ค แอนด์มีเดีย

6 ถ.กระจ่างอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานะ :: ตอบรับเรียบร้อย

6

นางสาวนูรอัยนี ดาโตะ

7

นางสาวซาฟียะห์ พิทักษ์ลาวัลย์

หาดใหญ่เบสทีเซลส์ แอนด์เซอร์วิส

1/11 ซ.2 ถ.ฉัยยาดุลอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานะ :: รอการตอบรับ

8

นางสาวซูนียา ฮามะ

9

นางสาวอูไดละห์ ละตะมะ

ไอดอล ดีไซน์

8 ถ.กระจ่างอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานะ :: ตอบรับเรียบร้อย

10

นางสาวฟารีดา แมเตะ

11

นายฮาบีซี ไทยยาดา

In-sinde Production

18/32 ม.71 ซ.คู้บอน27 ถ.คู้บอน ต.ท่าแซ้ง อ. บางแขน

จ.กรุงเทพฯ 10220

สถานะ :: รอการตอบรับ

12

นายอลัมมี ดือราแม

13

นางสาวซาลีฮะ สามะ

ยูนิคอร์น ไอเดีย แอนด์ดีไซน์

458/7 ถ.เพรชเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานะ :: ตอบรับเรียบร้อย

14

นางสาวซุรายา เจะด๊ะ 

15

นายสุธรรม ยูโซ๊ะ 

หาดใหญ่อิงค์เจ็ท

41/184 ถ.พิพัทธ์สงเคราะห์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานะ :: รอการตอบรับ

16

นายการีมาน เมาะอีแต 

17

นายอาลีย์ สะหม้อ 

Frip 624 Thailand group

614 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม ต.คลองเจ้าคุณสิงห์ อ.วังทองหลาง

จ.กรุงเทพฯ 10310

สถานะ :: รอการตอบรับ

18

นางสาวไซนับ มามะ

ริสกีโฆษนา

37/2 ถ.พิพัทธ์สงเคราะห์1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานะ :: รอการตอบรับ

19

นายมูฮำหมัดฮาริส บืองาฉา

พิมพ์นิยม ปริ้นติ้ง

63 ซ.2/1 ถ.คลองเรียน2  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานะ :: รอการตอบรับ

20

นายแวอัมรี แวยูโซ๊ะ

พิมพ์นิยม ปริ้นติ้ง

63 ซ.2/1 ถ.คลองเรียน2  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สถานะ :: รอการตอบรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรอยฮาน อาบู

เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม