นักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบถังขยะ "Reuse Reduce Recycle By YRU"

16 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) | ผลงานดีเด่น |

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม (ทีม AC&AD) สร้างชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบถังขยะ ภายใต้คอนเซป "Reuse Reduce Recycle By YRU"

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม (ทีม AC&AD) สร้างชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบถังขยะ ภายใต้คอนเซป "Reuse Reduce Recycle By YRU" ในโครงการ ขวดฉัน ขวดเธอ เพื่อกิจกรรมของเรา ซีซั่น 2 จัดโดย องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคารกองกิจการนักศึกษา