โครงการลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑หลักสูตร ๑ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม

18 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการลานวัฒนธรรมนำสันติสุข  ๑หลักสูตร ๑ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 17 มกราคม 2561 

ณ อาคารประกอบหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา