ผลงาน "จิตรกรรมทะลุมิติ" มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวยะลา ในงาน Street Art Yala

5 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม
นักศึกษาสาขาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์และสาขาออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปล่อยของโชว์ผลงาน "จิตรกรรมทะลุมิติ" เพื่อสร้างสีสัน รอยยิ้มและความสุขให้กับชาวยะลา ในงาน StreetArtYala ซึ่งจัดขึ้นบริเวณถนนนวลสกุล จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561
ผลงาน "จิตรกรรมทะลุมิติ" เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมให้มีชีวิตเป็นมิติลวงโดยการวาดภาพระบายสีตัวคนให้เชื่อมโยงกับพื้นหลัง สร้างรอยยิ้มและความสุขแด่ผู้ร่วมงาน อีกทั้งยังบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ได้อีกด้วย ศาสตร์แห่งศิลปะซึ่งเป็นสื่อที่มีพลังในการเยียวยารักษาจิตใจผู้อื่น ผ่านการถ่ายทอดพลังบวก อีกทั้งยังเป็นกำลังในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาสร้างความสงบในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน