โครงการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเบตงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3

6 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

20-22 ต.ค. 2560 ทัศนศึกษา (แหล่งท่องเที่ยวเบตง) 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเบตงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม วันที่ 20-22 ต.ค. 2560 นักศึกษาลงพื้นที่อำเภอเบตงเพื่อเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม จากหลากหลายสถานที่ต่างๆ และได้เยี่ยมเยือนสถาบันขงจื้อเทศบาลเมืองเบตง เพื่อปรึกษาหารือและทำความร่วมมือทางการศึกษา นอกจากนี้ได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น สวนดอกไม้ อุโมงค์ปิยะมิตร บ่อน้ำร้อน สนามม้า ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เขื่อนบางลาง หมู่บ้านจุฬาภรณ์ เป็นต้น การทัศนศึกษาครั้งนี้นักศึกษาได้ทราบประวัติความเป็นมาความรู้ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานพร้อมประสบการณ์อันสวยงาม