เพรชยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15

28 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ท่านได้ให้ความสนในส่งผู้เข้าร่วมแข่งขัน ภ.จีน เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 ในปีที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานสอบแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ  ขอเรียนเชิญให้สถานศึกษาส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ภ.จีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2561

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด