ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน

22 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

         ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงภาษาจีน ภายใต้งาน มรย.วิชาการ 61 จึงขอเชิญส่งนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

หมายเหตุ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2561 
สามารถกดดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ ไฟล์แนบ และขอความกรุณาส่งใบสมัครมายัง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2561
โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต หมายเลขโทรศัพท์ 087-932-4686

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด