ชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

11 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561  น.ส.รูซณี หะยียูโซะ ประธานชมรม นายอัลฟิต ศรีตุลาการ รองประธานชมรมและคณะ จัดตั้งชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2561 ซึ่งเปิดรับสมัครสมาชิกตามวันและเวลาดังกล่าว มีนักศึกษาให้ความสนใจในชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างมาก ซึ่งสมัครเป็นสมาชิกกว่า200คน กิจกรรมในชมรมที่มีขึ้น ได้แก่ การตัดกระดาษ เขียนพู่กันจีน การสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันเบื้องต้น ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจในชมรมภาษาและวัฒนธรรมจีน มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ