รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

20 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานเด่นนักศึกษา