รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันชิงถ้วยรางวัลสถาบันขงจื้อ ครั้งที่ 3

20 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานเด่นนักศึกษา